Hankoon palkataan HYTE -koordinaattori.

Kunnille ja hyvinvointialueille on laissa säädetty vuosittainen neuvotteluvelvoite sekä velvoite tukea toisiaan asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden…